Om Calypso

calypso Calypso är en plattformsoberoende fildelningsklient som använder det anonyma nätverket MUTE. Utvecklad med C++ och Qt. För windows och linux, portabel till andra miljöer. Du kan testa det genom att följa installationsinstruktionerna nedan.


Varför Calypso ?

 • Calypso använder det anonyma nätverket MUTE. Skyddar din integritet.
 • Calypso har stöd för flera källor och tillåter en hög nedladdningshastighet.
 • Calypso är fullt kompatibelt med MUTE, så du kan ladda ner filer som delas av MUTE-kunder och vice versa.
 • Calypso använder "svärmning". Detta innebär att den laddar små delar av filen du vill ha och således kan värdar som anförtrots en del av filen skicka den, och om originalkällan försvinner innan någon annan har laddat ner hela filen är det fortfarande möjligt att få hela filen.
 • Calypso tillåter start av multipla sökningar, du kan sedan navigera mellan de olika tabbarna.
 • Calypso har ett tvåstegs söksystem. Först startar du en sökning på sökord, sedan kan du filtrera resultatet.

Funktioner

 • Svärmning
 • Multipla simultana nedladdningar / uppladdningar
 • Nedladdningar från flera källor
 • Återupptagning av pausade nedladdningar
 • Punkt-till-Punkt-kryptering med RSA/AES
 • Flera delade kataloger
 • Flerspråkigt användargränssnitt
 • Sökfilter
 • Grafiskt användargränssnitt skrivet med Qt4 toolkit
 • Stöd för stilar
 • Stöd för stilmallar

Installation

Kompilera från källa (Unix/Linux)

Se Calypso Wiki för att kompilera Unix/Linux:

Länkar

Upphovsmän

 • Jason Rohrer skrev den ursprungliga MUTE fildelningskoden.
 • Frederic Rodrigo har gjort det grafiska arbetet.
 • Niels Sandholt Busch har skrivit Calypsogränssnittet.

Hjälp önskas med översättning av webbsidanh

 • Översätt denna sida till ditt modersmål. Vänligen skicka dina webbsidesöversättningar per mail

SourceForge.net Logo